Herre til Hald, Nørre Vosborg, Lunholm og Ejstrup Niels BUGGE

Ridder. Blev ca 63 år.

Far: Herre til Hegnet, Bugge Nielsen BUGGE (~1270 - ~1332)
Mor: Nielsine (?) Nielsdatter GYLDENSTIERNE (~1275 - )

Født: omkring 1295 
Biografi:  1) Niels Bugge blev en af de rigeste og mest magtfulde adelsmand i Danmark og blev sommetider kaldt "Kong Bugge".
Biografi:  2) Han ejede landområder og gårde i 16 Herreder i Jylland, især omkring Salling, Viborg, Vendsyssel og Mors.

"Bugge var energisk og med stor kærlighed for jordiske besidelser, han var gavmild i hans venskab med adlen i Jylland, han var en leder i bland dem i deres stridigheder med kongen, og må i hans samtidiges sind have været en monumental skikkelse.

Biografi:  3) Niels Bugge levede i en turbulent tid i Danmark. Kong Erik Menved døde i 1319 uden at efterlade sig en arving til den danske Trone. "Landets finanser var på nippet til at kollapse, landet selv var også ved at gå i opløsning, og den "indre fred" var ødelagt."
Kong Erik's bror, Christoffer II blev konge, men på grund af manglende tillid, sluttede adlen sig bag Grev Gert (Gerhard) af Holstein (Den kullede Greve), som fik sin nevø Hertug Valdemar valgt som konge. Men det var Greven som regerede.
Danmark var faktisk uden konge i 8 år.
Biografi: mellem 1290 og 1300 4) Pedersen oplyser at Niels Bugge var født "omkring 1290 i Hald". Kurt Nagel siger han var født "omkring 1300 i Hegnet, Tondering, Viborg", og at han giftede sig med sin anden kone, Ingeborg Vendelbo i 1329 i Skern, Viborg.
Biografi: 1332 1) I 1332 var Niels Bugge blandt dem som støttede Grev Gert og hans nevø Hertug Valdemar.
Biografi: 1333 5) Den 8. juli 1333 var Niels Bugge vidne ved retten i Viborg og var opført som "Godsejer". På dette tidspunkt var han endnu ikke blevet Ridder og blev ikke nævnt som sådan indtil 1348.
Biografi: 1340 3) Da den Holstenske Grev Gert's regime blev mere knugende og barsk var en oprør fra danskernes side blevet mere og mere sandsynlig.

I 1340 marcherede Grev Gert op i Jylland med en stor hær, med det formål at knuse "problemet" ved dens kilde.
Den 1. april 1340 dræbte Niels Bugge's nevø, Niels Ebbesen, Grev Gert i hans hovedkvarter i Randers. Da nyheden om Grev Gerts død spredes, brød et åben oprør ud og Grevens sønner og hær flygtede ud af landet.

Biografi: 1340 1) Kong Christoffer II's søn Valdemar Atterdag blev konge i 1340 og søgte opbakning fra adlen, men Niels Bugge forblev loyal til Hertug Valdemar indtil han (Hertug Valdemar) opgav sit krav til Tronen, til fordel for Valdemar Atterdag. Herefter var Niels Bugge loyal til kongen.
Biografi: 1343 2) Niels Bugge deltog og involverede sig i landets affære:

August 1343: Niels Bugge var en af 24 adelsmænd som var i Helsingborg for at forhandle uoverensstemmelserne mellem Danmark og Sverige.

November 1343: En af garanterne ved mødet i Varberg vedr. aftalen om Skåne.

Biografi: 1345 1) Niels Bugge er blandt de mænd som Kong Valdemar sender for at forhandle fred med den svensk-norske Kong Magnus Smek.
Biografi: mellem 1345 og 1346 5) 13. marts 1345 tilegner Niels Bugge sig pant i Hald Slot, som bliver hans tilholdssted, fra Peder Ludvigsen Eberstein og hans søster Maragreth.

I 1346 får Niels Bugge skødet til Hald Slot.

Biografi: 1347 Jerusalem I 1347 ledsager Niels Bugge Kong Valdemar til Jerusalem, og efter al sandsynlighed får Niels Bugge her ridderslaget på Kristi grav.
Biografi: 1349 5) Niels Bugge bliver medlem af Kong Valdemars inderkreds og ledsager kongen i et militært felttog mod Mecklenburg og Brandenburg i Tyskland.
Biografi: mellem 1350 og 1351 2) I 1350 var Niels Bugge tilstede i Spremberg og Bautzen, da Kong Valdemar forhandler en aftale mellem Ludvik af Bayern og Carl IV.

I 1351 bliver kongens hårde skatter og arrogance uudholdelig. Niels Bugge og andre adelsmænd bryder med Kong Valdemar og slutter op omkring Greverne af Holstein, da en ny krig huserede i Jylland. Adlen søgte en forsoning med kongen, men uden held.

Biografi: mellem 1352 og 1358 1) I 1352 mødtes Niels Bugge og de andre adelsmænd igen med Kong Valdemar i Vordingborg for at prøve at opnå et kompromis, men var igen uden held. Fordi Niels Bugge var leder af oprøret i Jylland, belejrede Kong Valdemar hans slot i Hald, men kunne ikke besejre Bugge.

26. juli 1353 lykkedes det at opnå en midlertidig aftale med kongen ved Vindinge Å på Fyn.

I 1354 lykkedes det Bugge og de andre adelsmænd at opnå en fuldstændig forsoning med Kong Valdemar.

I 1355 var Niels Bugge igen medlem af kongens inderkreds og blev medlem af Rigsrådet og et aktivt medlem af det kongelige hof i Jylland.

1357 - Kongen fortsatte med sit knugende regimente og igen opstod der et nyt oprør, ledet af Niels Bugge.

22. december 1358 var Niels Bugge ibland deltagerne i et "Adelsmænd-konference" med Kong Valdemar i endnu et forsøgt på at bilægge deres stridigheder og opnå et kompromis. Kongen var åbenbart ikke interesseret og mødet afsluttedes uden succes.

På vej hjem fra mødet bliver Niels Bugge og hans rejsefæller Uffe Stigesen og Peder Andersen, dræbt i Middelfart. Selvom det ikke er bevist og kraftig benægtet af Kong Valdemar, menes det at han stå bag mordene.

Kong Valdemar straffede indbyggerne i Middelfart for denne ugerning ved at opkræve en ekstra årlig skat på 49 shilling, også kendt som "Buggepenge". Denne skat blev først ophævet i 1874.

Følgende digt er skrevet i anledning af mordet på Niels Bugge:

"Til Middelfart Mænd sendte Kongen Bud,
Hr. Bugge skulde de træde imod.
Hr. Bugge rider ad Middelfarts Gade,
Der mødte de Borgere klædte i Plade;
De mødte ham baade til Hest og Fod,
Og Alle vare de ham imod.
De Middelfart Mænd, Krist give dem Træde;
De vog uden Skel den velbyrdige Mand!"

Død: 30-12-1358 Middelfart Dræbt i Middelfart


I familie med Elisabeth (Lisbeth) Palnesdatter JUUL (~1300 - ~1335)

Børn:
Niels BUGGE (~1316 - )
Jep BUGGE (~1318 - >1379)
Mikkel BUGGE (~1320 - >1376)
Bent BUGGE (~1322 - ~1391)
Kirsten BUGGE (~1325 - )
Ellen Nielsdatter BUGGE (~1330 - ~1406)


I familie med Ingeborg VENDELBOE (~1315 - )

Børn:
Knud BUGGE (~1331 - >1362)
Lisbeth BUGGE (~1332 - >1391)


Personhistorie

ÅrstalAlderBegivenhed
>1290       Biografi mellem 1290 og 1300.  4)
~1295       Fødsel omkring 1295.
~1300       Ægtefællen Elisabeth (Lisbeth) Palnesdatter JUUL fødes omkring 1300.
~1300       Broderen Herre til Rolstrup Eric BUGGE fødes omkring 1300.
~1315       Ægtefællen Ingeborg VENDELBOE fødes omkring 1315.
~1316       Sønnen Niels BUGGE fødes omkring 1316.
~1318       Sønnen Herre til Hald Jep BUGGE fødes omkring 1318.
~1320       Sønnen Mikkel BUGGE fødes omkring 1320.
~1322       Sønnen Ridder Bent BUGGE fødes omkring 1322.
~1325       Datteren Kirsten BUGGE fødes omkring 1325.
~1330       Datteren Ellen Nielsdatter BUGGE fødes omkring 1330 Viborg amt 6).
~1331       Sønnen Knud BUGGE fødes omkring 1331 Ringkøbing amt 6).
~1332       Datteren Lisbeth BUGGE fødes omkring 1332 Ringkøbing amt 6).
~1332       Faderen Herre til Hegnet, Bugge Nielsen BUGGE dør omkring 1332 Lyby Kirke 5).
1332       Biografi 1332.  1)
1333       Biografi 1333.  5)
~1335       Ægtefællen Elisabeth (Lisbeth) Palnesdatter JUUL dør omkring 1335.
1340       Biografi 1340.  3)
1340       Biografi 1340.  1)
1343       Biografi 1343.  2)
1345       Biografi 1345.  1)
>1345       Biografi mellem 1345 og 1346.  5)
1347       Biografi 1347 Jerusalem.
1349       Biografi 1349.  5)
>1350       Biografi mellem 1350 og 1351.  2)
>1352       Biografi mellem 1352 og 1359.  1)
>1352       Broderen Herre til Rolstrup Eric BUGGE dør efter 1352 7).
1358       Død 30-12-1358 Middelfart.


Kilder
 1) Berg & Morgan, "Slekten Bugge i Danmark og Norge"
 2) Dansk Biografi - Dolmer
 3) Danmarks historie af Palle Lauring
 4) Pedersen Bugge Data
 5) Danmarks Adels Aarbog
 6) Nagel Bugge Data
 7) Slægten Bugge i Danmark og Norge af P. C. B. Bondesen
      
omkring 1350. Maleri i riddersalen på Nr. Vosborg, som H. C. Andersen i sin dagbog i 1859 påstår er et portræt af Niels Bugge.

Foto: Staby skole 6. kl. projekt.

Efter henvendelse til Ringkøbing museum, skriver Helle Henningsen:
Det er rigtigt, at man på H.C. Andersens tid troede, at maleriet i riddersalen på Nr. Vosborg forestillede Niels Bugge.
Nu til dags ved man mere om den slags, f.eks. at man på Niels Bugges tid i første halvdel af 1300tallet slet ikke lavede portrætmalerier, og heller ikke malede med olie på lærred.
Maleriet forestiller sandsynligvis en munk, og det er formodentlig malet i slutningen af 1700tallet. Det er tænkeligt, at det stammer fra Sydeuropa.
Mere ved jeg ikke om det - men Niels Bugge forestiller det i hvertfald ikke.
At man på Nr. Vosborg i sommeren 1859 fortalte H.C.Andersen, at billedet forestillede Niels Bugge, viser, i hvor høj grad familien Tang gik op i og
var orienteret herregårdens historie. For det er helt sikkert, at Niels Bugge ejede Nr. Vosborg , som han måske oven i købet arvede efter sin far.
Senere arvede to af Niels Bugges døtre gården, den ene efter den anden.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.6, Programmet tilhører: Verner Qvotrup